Noemis Bytový dom X - X N.P.

Voľné byty 0
Rezervované byty 0
Predané byty 0

A C D B
Dom Byt Číslo bytu Pod. Izby Plocha Balkón Spolu Cena
30%-50%-20%
Cena
20%-80%
Stav Porovnať
A A10 2. 3 65.3 m2 15.7 m2 81 m2 - - Predaný
A A12 2. 1 34.5 m2 3.1 m2 37.6 m2 - - Predaný
A A13 2. 2 64.6 m2 3.1 m2 67.7 m2 - - Predaný
A A14 2. 1 34.5 m2 3.1 m2 37.6 m2 - - Predaný
A A18 3. 2 45.6 m2 7.7 m2 53.3 m2 - - Predaný
A A19 3. 2 52.9 m2 3.1 m2 56 m2 - - Predaný
A A20 3. 3 65.3 m2 23.7 m2 89 m2 - - Predaný
A A22 3. 1 34.5 m2 3.1 m2 37.6 m2 - - Predaný
A A23 3. 2 64.6 m2 3.1 m2 67.7 m2 - - Predaný
A A24 3. 1 34.5 m2 3.1 m2 37.6 m2 - - Predaný
A A27 4. 2 52.9 m2 3.1 m2 56 m2 - - Predaný
A A28 4. 2 45.6 m2 7.7 m2 53.3 m2 - - Predaný
A A29 4. 2 52.9 m2 3.1 m2 56 m2 - - Predaný
A A30 4. 2 50.7 m2 23.7 m2 74.4 m2 - - Predaný
A A32 4. 1 34.5 m2 3.1 m2 37.6 m2 - - Predaný
A A33 4. 2 64.6 m2 3.1 m2 67.7 m2 - - Predaný
A A34 4. 1 34.5 m2 3.1 m2 37.6 m2 - - Predaný
A A35 4. 2 50.7 m2 15.7 m2 66.4 m2 - - Predaný
A A36 5. 4 88.1 m2 31.9 m2 120 m2 - - Predaný
A A37 5. 2 46.1 m2 23.7 m2 69.8 m2 - - Predaný
A A38 5. 2 59.4 m2 23.7 m2 83.1 m2 - - Predaný
A A39 5. 3 64.5 m2 41.8 m2 106.3 m2 - - Predaný
A A7 2. 2 52.9 m2 3.1 m2 56 m2 - - Predaný
A A9 2. 2 52.9 m2 3.1 m2 56 m2 - - Predaný
B B1 - A 1. 3 66.1 m2 37.9 m2 104 m2 - - Predaný
B B10 2. 2 52.9 m2 3.1 m2 56 m2 - - Predaný
B B13 2. 1 34.5 m2 3.1 m2 37.6 m2 - - Predaný
B B14 2. 2 64.6 m2 3.1 m2 67.7 m2 - - Predaný
B B15 2. 1 34.5 m2 3.1 m2 37.6 m2 - - Predaný
B B17 3. 3 65.3 m2 23.7 m2 89 m2 - - Predaný
B B18 3. 2 52.9 m2 3.1 m2 56 m2 - - Predaný
B B19 3. 2 45.6 m2 7.7 m2 53.3 m2 - - Predaný
B B2 - A 1. 2 53.4 m2 13.2 m2 66.6 m2 - - Predaný
B B20 3. 2 52.9 m2 3.1 m2 56 m2 - - Predaný
B B21 3. 3 65.3 m2 23.7 m2 89 m2 - - Predaný
B B23 3. 1 34.5 m2 3.1 m2 37.6 m2 - - Predaný
B B24 3. 2 64.6 m2 3.1 m2 67.7 m2 - - Predaný
B B25 3. 1 34.5 m2 3.1 m2 37.6 m2 - - Predaný
B B26 3. 3 65.3 m2 23.7 m2 89 m2 - - Predaný
B B27 4. 2 50.7 m2 23.7 m2 74.4 m2 - - Predaný
B B28 4. 2 52.9 m2 3.1 m2 56 m2 - - Predaný
B B29 4. 2 45.6 m2 7.7 m2 53.3 m2 - - Predaný
B B30 4. 2 52.9 m2 3.1 m2 56 m2 - - Predaný
B B33 4. 1 34.5 m2 3.1 m2 37.6 m2 - - Predaný
B B35 4. 1 34.5 m2 3.1 m2 37.6 m2 - - Predaný
B B36 4. 2 50.7 m2 15.7 m2 66.4 m2 - - Predaný
B B37 5. 4 88.1 m2 31.9 m2 120 m2 - - Predaný
B B39 5. 2 59.4 m2 23.7 m2 83.1 m2 - - Predaný
B B4 1. 2 53.6 m2 13.2 m2 66.8 m2 - - Predaný
B B40 5. 3 64.5 m2 41.8 m2 106.3 m2 - - Predaný
B B8 2. 2 52.9 m2 3.1 m2 56 m2 - - Predaný
B B9 2. 2 45.6 m2 7.7 m2 53.3 m2 - - Predaný
C C10 2. 2 52.9 m2 3.1 m2 56 m2 - - Predaný
C C14 2. 2 64.6 m2 3.1 m2 67.7 m2 - - Predaný
C C18 3. 2 52.9 m2 3.1 m2 56 m2 - - Predaný
C C2 1. 2 53.4 m2 15.2 m2 68.6 m2 - - Predaný
C C20 3. 2 52.9 m2 3.1 m2 56 m2 - - Predaný
C C24 3. 2 64.6 m2 3.1 m2 67.7 m2 - - Predaný
C C26 3. 3 65.3 m2 23.7 m2 89 m2 - - Predaný
C C28 4. 2 52.9 m2 3.1 m2 56 m2 - - Predaný
C C29 4. 2 45.6 m2 7.7 m2 53.3 m2 - - Predaný
C C30 4. 2 52.9 m2 3.1 m2 56 m2 - - Predaný
C C31 4. 2 50.7 m2 23.7 m2 74.4 m2 - - Predaný
C C32 4. 2 50.7 m2 15.7 m2 66.4 m2 - - Predaný
C C33 4. 1 34.5 m2 3.1 m2 37.6 m2 - - Predaný
C C34 4. 2 64.6 m2 3.1 m2 67.7 m2 - - Predaný
C C36 4. 2 50.7 m2 15.7 m2 66.4 m2 - - Predaný
C C37 5. 4 89.3 m2 23.7 m2 113 m2 - - Predaný
C C38 5. 2 45.3 m2 0 m2 45.3 m2 - - Predaný
C C39 5. 4 89.3 m2 23.7 m2 113 m2 - - Predaný
C C41 5. 1 38.8 m2 5.8 m2 44.6 m2 - - Predaný
C C8 2. 2 52.9 m2 3.1 m2 56 m2 - - Predaný
C C9 2. 2 45.6 m2 7.7 m2 53.3 m2 - - Predaný
D D10 2. 2 52.9 m2 3.1 m2 56 m2 - - Predaný
D D14 2. 2 64.6 m2 3.1 m2 67.7 m2 - - Predaný
D D18 3. 2 52.9 m2 3.1 m2 56 m2 - - Predaný
D D20 3. 2 52.9 m2 3.1 m2 56 m2 - - Predaný
D D24 3. 2 64.6 m2 3.1 m2 67.7 m2 - - Predaný
D D26 3. 3 65.3 m2 23.7 m2 89 m2 - - Predaný
D D27 4. 2 50.7 m2 23.7 m2 74.4 m2 - - Predaný
D D29 4. 2 45.6 m2 7.7 m2 53.3 m2 - - Predaný
D D30 4. 2 52.9 m2 3.1 m2 56 m2 - - Predaný
D D32 4. 2 50.7 m2 15.7 m2 66.4 m2 - - Predaný
D D36 4. 2 50.7 m2 15.7 m2 66.4 m2 - - Predaný
D D38 5. 2 45.3 m2 0 m2 45.3 m2 - - Predaný
D D39 5. 4 89.3 m2 23.7 m2 113 m2 - - Predaný
D D9 2. 2 45.6 m2 7.7 m2 53.3 m2 - - Predaný