Noemis Bytový dom X - X N.P.

Voľné byty 0
Rezervované byty 0
Predané byty 0

A C D B
Dom Byt Číslo bytu Pod. Izby Plocha Balkón Spolu Cena
30%-50%-20%
Cena
20%-80%
Stav Porovnať
A A26 4. 2 50.7 m2 23.7 m2 74.4 m2 - - Rezervovaný
A A27 4. 2 52.9 m2 3.1 m2 56 m2 - - Predaný
A A28 4. 2 45.6 m2 7.7 m2 53.3 m2 - - Predaný
A A29 4. 2 52.9 m2 3.1 m2 56 m2 - - Predaný
A A30 4. 2 50.7 m2 23.7 m2 74.4 m2 - - Predaný
A A31 4. 2 50.7 m2 15.7 m2 66.4 m2 - - Rezervovaný
A A32 4. 1 34.5 m2 3.1 m2 37.6 m2 - - Predaný
A A33 4. 2 64.6 m2 3.1 m2 67.7 m2 - - Predaný
A A34 4. 1 34.5 m2 3.1 m2 37.6 m2 - - Predaný
A A35 4. 2 50.7 m2 15.7 m2 66.4 m2 - - Predaný
B B27 4. 2 50.7 m2 23.7 m2 74.4 m2 - - Predaný
B B28 4. 2 52.9 m2 3.1 m2 56 m2 - - Predaný
B B29 4. 2 45.6 m2 7.7 m2 53.3 m2 - - Predaný
B B30 4. 2 52.9 m2 3.1 m2 56 m2 - - Predaný
B B31 4. 2 50.7 m2 23.7 m2 74.4 m2 - - Rezervovaný
B B32 4. 2 50.7 m2 15.7 m2 66.4 m2 - - Rezervovaný
B B33 4. 1 34.5 m2 3.1 m2 37.6 m2 - - Predaný
B B34 4. 2 64.6 m2 3.1 m2 67.7 m2 - - Rezervovaný
B B35 4. 1 34.5 m2 3.1 m2 37.6 m2 - - Predaný
B B36 4. 2 50.7 m2 15.7 m2 66.4 m2 - - Predaný
C C27 4. 2 50.7 m2 23.7 m2 74.4 m2 - - Rezervovaný
C C28 4. 2 52.9 m2 3.1 m2 56 m2 - - Predaný
C C29 4. 2 45.6 m2 7.7 m2 53.3 m2 - - Predaný
C C30 4. 2 52.9 m2 3.1 m2 56 m2 - - Predaný
C C31 4. 2 50.7 m2 23.7 m2 74.4 m2 - - Predaný
C C32 4. 2 50.7 m2 15.7 m2 66.4 m2 - - Predaný
C C33 4. 1 34.5 m2 3.1 m2 37.6 m2 - - Predaný
C C34 4. 2 64.6 m2 3.1 m2 67.7 m2 - - Predaný
C C35 4. 1 34.5 m2 3.1 m2 37.6 m2 104 990 € 106 990 € Voľný
C C36 4. 2 50.7 m2 15.7 m2 66.4 m2 - - Predaný
D D27 4. 2 50.7 m2 23.7 m2 74.4 m2 - - Predaný
D D28 4. 2 52.9 m2 3.1 m2 56 m2 - - Rezervovaný
D D29 4. 2 45.6 m2 7.7 m2 53.3 m2 - - Predaný
D D30 4. 2 52.9 m2 3.1 m2 56 m2 - - Predaný
D D31 4. 2 50.7 m2 23.7 m2 74.4 m2 - - Rezervovaný
D D32 4. 2 50.7 m2 15.7 m2 66.4 m2 - - Predaný
D D33 4. 1 34.5 m2 3.1 m2 37.6 m2 104 990 € 106 990 € Voľný
D D34 4. 2 64.6 m2 3.1 m2 67.7 m2 153 990 € 156 990 € Voľný
D D35 4. 1 34.5 m2 3.1 m2 37.6 m2 104 990 € 106 990 € Voľný
D D36 4. 2 50.7 m2 15.7 m2 66.4 m2 - - Predaný