Financovanie

1 Podpis rezervačnej zmluvy a zaplatenie rezervačného poplatku vo výške 5000€

2 Podpis Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve do 30 dní od podpisu rezervačnej zmluvy a zaplatenie druhej časti vo výške 20% kúpnej ceny

3 Podpis Kúpnej zmluvy po nadobudnutí právoplatného kolaudačného rozhodnutia a zaplatenie zvyšnej časti kúpnej ceny